over Rotterdamse Munt

Ontdek, pluk en proef onze stadstuinen

In onze heerlijke oase groeien kruiden en eetbare bloemen uit alle windstreken. Samen met stadsgenoten steken we de handen uit de mouwen en maken we boeiende stadstuinen waar jonge stadsgenoten de magie van planten ontdekken. Waar stadsbewoners inspiratie ophalen voor hun eigen eetbare oase en tegelijkertijd genieten van rust en levendigheid middenin de stad. En waar organisaties groeizame teamdagen organiseren.

Groen zorgt voor een levendige stad en een gezonde planeet. Groen buffert regenwater en filtert de lucht die we inademen. Het werkt verkoelend in de zomer en biedt beschutting in de winter. Groen werkt positief voor onze gezondheid, het stimuleert creativiteit en samenwerking, vergroot ons geluksgevoel én zorgt ook voor superverse en smaakvolle oogst.

Dus wij maken Groen voor de stad!

Missie

Wij maken groen voor de stad, samen met stadsgenoten. We inspireren, laten talent groeien en we vergroten het plezier om te werken aan een levendige, groene stad en een gezonde planeet.

Stichting Rotterdamse Munt werkt in opdracht en neemt initiatief.  Alle opbrengsten worden geïnvesteerd in groene stadsontwikkeling en groene talentontwikkeling.

Geschiedenis

Rotterdamse Munt is ontstaan uit een experimenteel bewonersinitiatief op het braakliggend terrein aan de Laan op Zuid, in het ontwikkelingsgebied ‘Parkstad’.

In 2014 is een tijdelijke kruidentuin aangelegd, samen met buurtbewoners.  Eind 2018 is Rotterdamse Munt verhuisd naar haar vaste locatie aan de Rosestraat. Bovenop de spoortunnel groeien vier educatieve inspiratietuinen.

Achtergrond

“Steden hebben de mogelijkheid om kansen te bieden voor iedereen, alleen omdat en alleen wanneer deze steden gemaakt zijn door iedereen”, aldus Jane Jacobs, stadssocioloog uit New York. Zij staat bekend om haar pleidooi voor creatieve steden waar veel ruimte is voor dynamiek en initiatief van burgers; zij pleit voor inclusieve stadsontwikkeling.

De initiatiefnemers van Rotterdamse Munt zagen dat er in de stad veel behoefte is aan productieve, groene ruimte. Er zijn stadsgenoten die  groene, levendige openbare tuinen, dicht bij huis zeer waarderen. Er zijn stadsgenoten met groene vingers en veel energie die graag actief meewerken aan het creëren van zo’n groene oase.

Er is een groeiende behoefte aan lokaal en biologisch geteelde kruiden en er is veel nieuwsgierigheid naar natuurlijke teeltmethoden en smaken. Tegelijk zijn er stadsgenoten die hun groentalent graag  (verder) ontwikkelen.  Dit zijn een aantal behoeften die wij samen hebben gebracht in de stadstuinen van Rotterdamse Munt.  Stadstuinen waar planten en stadsgenoten groeien!

Strategie

Steden worden groener wanneer stadsgenoten niet alleen meer plezier beleven aan groen, maar ook meer inzicht in natuurlijke groeiprocessen en meer groene vaardigheden ontwikkelen om zelf te kunnen bijdragen aan deze groene, levendige stad.
In onze stadstuinen creëren we gelegenheid waarin alle beschikbare talent wordt benut. Er wordt samengewerkt aan een gedeeld resultaat, gedeelde idealen. Stadsgenoten kunnen kansen creëren voor en bijdragen aan het welzijn van andere stadsgenoten.

Social enterprise

Rotterdamse Munt wilt verder groeien als impact-gedreven onderneming. Vanuit de inspiratietuinen aan de Rosestraat werken wij aan en investeren we in de ontwikkeling van stadsnatuur en groentalent.

We werken in opdracht.

1. Educatieve diensten zoals de lesprogramma’s in opdracht van scholen en Gemeente Rotterdam.
2. Sociaal-maatschappelijke diensten zoals arbeidsmatige dagbesteding en leer-werktrajecten of werkfittrajecten in opdracht van UWV, gemeente Rotterdam of ziektekostenverzekeraars.
3. Groene diensten zoals het ontwerpen, ontwikkelen, aanleggen en verzorgen van stedelijk groen en pluktuinen in opdracht van bedrijven en stedelijke organisaties.
4. Diensten voor de zakelijke markt zoals de organisatie van bedrijfsevents en teamdagen.

We initiëren projecten waarvoor we fondsen en sponsoren werven.

1. Stadsnatuur-ontwikkeling kan worden gerealiseerd met bijdragen van fondsen en met bijdragen uit crowdfunding. Deze crowdfunding vindt gedeeltelijk plaats in de vorm van verkoop van de producten die worden gemaakt van de oogst uit deze fysieke, groene ruimten zoals kruidenthee en potplanten.
2. Educatieve en culturele activiteiten en projecten kunnen worden uitgevoerd met bijdragen uit fondsen en subsidies.

Drie impactdoelen

Wij maken Groen voor de Stad, samen met stadsgenoten. We werken op verschillende niveaus met verschillende doelgroepen die georganiseerd zijn in drie pijlers.

1. Inspiratie

We willen verwondering overbrengen en onze stadgenoten inspireren mee te werken aan groen voor de stad. Als bezoeker of deelnemer aan workshops kunnen stadsgenoten inspiratie ophalen en zo hun handelen vergroenen. Stadsgenoten maken direct het verschil in de rol van klant, gast, afnemer of ambassadeur voor onze producten en diensten. We zien onze klanten als partners die de lokale, groene economie ondersteunen. Alleen ga je snel; samen kom je verder!

2. Educatie

Meer ontdekken & leren over de natuur leidt tot meer inzicht en dit leidt tot gezondere keuzes voor onze planeet en voor ons zelf. Via ervaringsgericht onderwijs aan kinderen en jongeren ‘planten’ wij de zaadjes voor onze groene toekomst.

3. Groentalent

Onze teams zijn groeizame werkkringen waar naast groentalent ook aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Door de werkervaring kunnen stadsgenoten een opstap vinden naar betaald werk. Voor andere collega’s is het een manier om hun sociale netwerk te vergroten en een zinvolle bijdrage te leveren. Ook zijn er vrijwilligers die tegenslag hebben ontmoet en bij ons op adem komen.
Zo groeien er niet alleen meer dan 200 soorten planten, maar ook stadsgenoten. Ieder heeft iets anders nodig om te kunnen groeien. In de praktijk ontwikkelen alle collega’s fysieke en mentale vaardigheden om actief bij te kunnen dragen aan onze missie.

Organisatie

Stichting Rotterdamse Munt werkt als een projectorganisatie met een compact kernteam, een aantal zelfstandig werkende professionals en een bestuur.
De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering is gedelegeerd aan onze directeur/ initiator Ingrid Ackermans.

Het onbezoldigde bestuur van de stichting ondersteunt de directie met kennis, strategisch inzicht, door te sturen op resultaatafspraken en door toezicht te houden op de uitvoering en de financiën. Het bestuur neemt besluiten met een meerderheid van stemmen.

Onze bestuursleden:
Voorzitter Ingrid Sloots
Penningmeester Nelis Albers
Bestuurslid Nina Brugman