In de wijkkrant van Nieuw Zuid is aandacht gegeven aan de start van de kruidentuinderij.
131027-Nieuwsbrief-NieuwZuid