partners

Stadskruidentuin Rotterdamse Munt groeit dankzij het vertrouwen, de medewerking en de bijdragen van onze partners. En daar zijn we trots op!

Ons initiatief om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de groene & gezond stad en de ontwikkeling van groen talent is in 2013 gestart dankzij het vertrouwen en de bijdragen van onze founding partners. Partners dragen op verschillende manieren bij.  Het kan zijn met advies, kennis, netwerk & ervaring of met een financiële bijdrage voor investeringen. Partners dragen bij door betaalde opdrachten te gunnen.

Hieronder lees je over de motivatie van onze partners om te investeren in groene ontwikkeling.

Waarom heeft stichting DOEN in Rotterdamse Munt geïnvesteerd?

Nina Tellegen, algemeen directeur Stichting DOEN: ‘DOEN streeft naar een groene en sociale economie, waarin financiële winst niet langer voorop staat, maar waar ondernemers in de eerste plaats een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu. Door sociale ondernemingen zoals de Rotterdamse Munt te ondersteunen, hopen wij dit proces te versnellen. De Rotterdamse Munt is een mooi voorbeeld van een sociale firma waar (herintredende) vrouwen een dagbesteding vinden, werkervaring kunnen opdoen en een opleiding kunnen volgen. Tegelijk krijgen Rotterdamse horeca-ondernemers de kans om hun onderneming te verduurzamen door lokaal en duurzaam geproduceerde kruiden af te nemen. Zo bouwen we samen aan een duurzame, sociale en creatieve samenleving.

Waarom heeft KANSfonds in Rotterdamse Munt geïnvesteerd?

KANSfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunen zij organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materieel en immaterieel erfgoed.

 

Waarom investeert de Stichting Ondernemersbelangen in Rotterdamse Munt?

Stichting Ondernemersbelangen steunt projecten die een verschil maken in Rotterdam en omgeving. Hiervoor verwachten zij dat het initiatief daadwerkelijk de stad Rotterdam en haar omgeving economisch beter laat functioneren. Ondernemersbelangen is als olie in de raderen van de tandwielen: het initiatief kan in werking worden gezet en blijven draaien.

Waarom heeft de Rabobank Rotterdam Fonds in Rotterdamse Munt geïnvesteerd?

De Rabobank is oorspronkelijk de coöperatieve bank van boeren en tuinders; de mensen die ervoor zorgen dat wij lekker kunnen eten en drinken.

Herkomst van voedsel
Rabobank Foundation is ervan overtuigd dat als kinderen al op jonge leeftijd bewust worden van de herkomst van voedsel en van de energie en passie die nodig is om voedsel succesvol te laten groeien, dat dit dan invloed heeft op hun waardering en gedrag ten aanzien van voeding. ‘Jong geleerd is oud gedaan.’ Rabobank Foundation wil helpen het perspectief van kinderen over duurzame voedselproductie, gezonde voeding en voedselverspilling te verbreden en verdiepen.

Banking for Food
De zekerheid van voedselvoorziening raakt ons allen. Als gevolg van een groeiende en steeds welvarender wereldbevolking zal de vraag naar voedsel tot 2050 met 60% groeien. Ondernemers in de landbouw en voedselketens moeten dus meer gaan produceren, met minder grondstoffen. Alleen op zo’n manier kunnen ze zorgen voor een duurzame voedselproductie en economische situatie op de langere termijn.

De Rotterdamse regio speelt in Nederland een belangrijke rol in de productie, distributie en verwerking van voedsel. In onze stad spelen maatschappelijke uitdagingen om voedselverspilling tegen te gaan, meer gezonde school- en sportkantines te starten, ‘feeding the city’ en het delen van kennis en netwerken.

De voedselketen zal innoveren. Welke kant het opgaat? Voorlopig is juist een diversiteit van duurzame innovaties kansrijk. De Rabobank investeert via Rotterdamse Munt specifiek in educatie over gezond eten, de werking van de voedselketen en de bewustwording van onze eigen invloed op hoe de wereld van morgen eruit ziet!