over Rotterdamse Munt

Stadskruidentuin Rotterdamse Munt ligt als een schakel tussen de Afrikaanderwijk en de Kop van Zuid, twee verschillende werelden. De tuin is ontstaan uit een bewonersinitiatief en is opgebouwd door en samen met buurtbewoners. Rotterdamse Munt groeit naar een zelfstandige sociale onderneming. In 2018 maken we de sprong van onze huidige tijdelijke proeflocatie naar onze nieuwe permanente locatie in de buurt.

Achtergrond

“Steden hebben de mogelijkheid om kansen te bieden voor iedereen, alleen omdat en alleen wanneer deze steden gemaakt zijn door iedereen”, aldus Jane Jacobs, stadssocioloog uit New York. Zij staat bekend om haar pleidooi voor creatieve steden waar veel ruimte is voor dynamiek en initiatief van burgers; zij pleit voor inclusieve stadsontwikkeling.

De initiatiefnemers van Rotterdamse Munt zagen dat er in de stad veel behoefte is aan productieve, groene ruimte. Er zijn stadsgenoten die  groene, levendige openbare tuinen, dicht bij huis zeer waarderen. Er zijn stadsgenoten met groene vingers en veel energie die graag actief meewerken aan het creëren van zo’n groene oase.

In de stad is royaal behoefte aan lokaal en biologisch geteelde kruiden; en er is veel nieuwsgierigheid naar natuurlijke teeltmethoden en smaken. Tegelijk is er veel talent in deze vakgebieden aanwezig en zijn er stadsgenoten die zich graag ontwikkelen.

Dit zijn een aantal behoeften die wij samen hebben gebracht in de stadskruidentuin Rotterdamse Munt.

Geschiedenis

De stadskruidentuin is gestart op een braakliggend terrein in het ontwikkelingsgebied ‘Parkstad’. In 2014 is de tuin aangelegd samen met buurtbewoners. Zij weren uitgenodigd zich bepaalde delen van de tuin toe te eigenen.

In 2015 zijn de verschillende bedrijfsactiviteiten in de tuin opgestart door een aantal zelfstandig ondernemers uit de buurt. Zij zijn inmiddels – samen met een aantal betrokken vrijwilligers – verenigend in een kernteam dat zorgt voor continuïteit, professionalisering en ontwikkeling.

In 2016 werkten we aan het stroomlijnen van de organisatie en aan de ontwikkeling van een solide verdienmodel opdat Rotterdamse Munt kan consolideren zonder (of met beperkte) financiële afhankelijkheid. In dit ontwikkelingsproces zijn een aantal partners betrokken zoals Social Entrerprices NL, Rechtstreex van de Boer en de scholen in de buurt.

Missie

Stichting Rotterdamse Munt wil bijdragen aan een levendige en gezonde stad door groene ruimte te maken en groene activiteiten te organiseren waarin buurt- en stadsbewoners samen werken aan de groene & gezonde stad!

Doelen

1. Ontdekken & leren.
De stadskruidentuin is een laagdrempelige leeromgeving en een fijne ontmoetingsplek voor mensen van alle leeftijden en met verschillende culturele achtergronden.

2. Samenwerken aan een vitale stad.
In de kruidentuin op Zuid krijgen mensen gelegenheid om mee te doen, om samen te werken en/of initiatief te nemen voor een groen & gezond Rotterdam. Iedereen kan bijdragen! Alleen ga je snel; samen kom je verder!

3. Talentontwikkeling.
In de kruidentuin worden medewerkers gestimuleerd om te werken aan de eigen ontwikkeling, waardoor zijzelf steviger komen te staan in onze huidige maatschappij.
In onze organisatie worden medewerkers uitgedaagd tot creativiteit, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, doorzetten en reflectie.

Organisatie

Stichting Rotterdamse Munt is een netwerkorganisatie. Het werk wordt georganiseerd in het tuinteam, het ontvangstteam en de festivalwerkgroep. Het kernteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de drie betrokken, professionele bestuurders.