investeer in een groene & gezonde toekomst

Rotterdamse Munt is een social enterprise die groeit naar een financieel zelfstandige organisatie door producten en diensten te verkopen.
Het telen van kruiden middenin de stad maakt van Rotterdam een groenere & levendigere stad met een gezond leefklimaat.
Via de hoogwaardige producten die in de stadskruidentuin worden voortgebracht wordt Rotterdammers de mogelijkheid geboden om een andere keuze te maken: een keuze voor producten die gezond zijn voor ons zelf en voor onze planeet!

Ten derde genereert de tuin waardevolle werkgelegenheid waarin weer andere stadsgenoten de kans grijpen om mee te doen, om te leren en om zich persoonlijk te ontwikkelen.

In Rotterdam Zuid wonen veel mensen met ‘groene vingers’. Velen hebben affiniteit met of een achtergrond in de land- en tuinbouw.  De werkzaamheden in de kruidentuin en in de kruidenkeuken sluiten goed aan bij de talenten van de mensen in de buurt. Door werkgelegenheid naar de tuin toe te trekken groeit de arbeidsmarkt naar de (talenten van) de medewerkers toe.

Omgekeerd worden medewerkers gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen en te groeien! Dat maakt Rotterdamse Munt een hele bijzondere plek voor iedereen die erbij betrokken is.

Onze stichting is blij met de  inzet van alle deelnemers, stagiaires, vrijwilligers, betrokken buren en vaste klanten. Onze supporters en fondsen die Rotterdamse Munt mogelijk maken zijn we erg dankbaar.

Jij kunt ook samen met ons investeren! Met een eenmalig gift maakt jij kleine investeringen mogelijk waardoor we steeds professioneler kunnen werken en de tuin op een duurzame manier verder kunnen ontwikkelen; op onze huidige locatie en op onze toekomstige groeilocatie.

Je kunt je bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL18 TRIO 0777 8832 60 t.a.v Stichting Rotterdamse Munt, o.v.v. bijdrage investering