partners

Rotterdamse Munt bestaat en groeit dankzij de inzet van vele vrijwilligers en is gerealiseerd met medewerking van en dankzij financiële bijdragen van fondsen en bedrijven. Hun steun is hard nodig om lokale productie van Rotterdamse kruiden – door en samen met Rotterdammers –  mogelijk te maken!

Voor nieuwe partners

Om onze ambities te kunnen waarmaken zijn we afhankelijk van sponsors en fondsen. U sponsort ons al door uw relatiegeschenken bij ons te bestellen of door een abonnement te boeken. Voor het educatieprogramma, het talentontwikkelingsprogramma en het onderhoud van de tuin is financiering, mens- en denkkracht nodig.

We maken graag kennis om te verkennen hoe uw bedrijf en Rotterdamse Munt een samenwerking kunnen opzetten die een  maatschappelijke meerwaarde oplevert!

Waarom heeft stichting DOEN in Rotterdamse Munt geïnvesteerd?

Nina Tellegen, algemeen directeur Stichting DOEN: ‘DOEN streeft naar een groene en sociale economie, waarin financiële winst niet langer voorop staat, maar waar ondernemers in de eerste plaats een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu. Door sociale ondernemingen zoals de Rotterdamse Munt te ondersteunen, hopen wij dit proces te versnellen. De Rotterdamse Munt is een mooi voorbeeld van een sociale firma waar (herintredende) vrouwen een dagbesteding vinden, werkervaring kunnen opdoen en een opleiding kunnen volgen. Tegelijk krijgen Rotterdamse horeca-ondernemers de kans om hun onderneming te verduurzamen door lokaal en duurzaam geproduceerde kruiden af te nemen. Zo bouwen we samen aan een duurzame, sociale en creatieve samenleving.

Waarom heeft KANSfonds in Rotterdamse Munt geïnvesteerd?

KANSfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunen zij organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materieel en immaterieel erfgoed.