Stadskruidentuin Rotterdamse Munt groeit dankzij het vertrouwen, de medewerking en de bijdragen van onze partners. En daar zijn we trots op!

Partners dragen op verschillende manieren bij; met advies, kennis, netwerk & ervaring; met een financiële bijdrage voor investeringen en educatieprogramma’s en door betaalde opdrachten door ons te laten uitvoeren. Op deze pagina lees je over de motivatie van onze partners om te investeren in ontwikkeling van onze stad en stadsgenoten.

Top